Musikoterapia monitorea

uztaila 28, 2016

Eskaintzaren datuak

Enpresa: SAKANAKO MANKOMUNITATEA
Lanpostu kopurua: 1
Lanpostua: MUSICOTERAPIA MONITOREA

Baldintzak:
a) Espainiako nazionalitatea edukitzea, edo Europar Batasuneko edozein estatutakoa; bestela, ahaidetasun harremana izatea maiatzaren 24ko 10/2001 Foru Legean adierazi bezala. Halaber, Europar Erkidegoak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen aplikazio eremuko pertsonak izatea, hau da langileen zirkulazio librearen barrenean.
b) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean honetako titulu bat edo parekidea izatea edo eskatu izana:
1) Musikoterapiako masterra
2) Musikoterapiako diplomatura
d) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea, eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izatea.
e) Lanpostuaren eginkizunetarako behar den gaitasun fisikoa nahiz psikikoa izatea.
f) Euskaraz jakitea. C1 titulua izatea edo euskara maila frogatzeko ahozko proba gainditzea.

Lanaldia:
8 ordu hilabetean (urritik maiatzera).

Hautaketa prozesua:
Kurrikulumaren balorazioa
a) Azken 5 urtetan musikoterapia monitore aritu izana, 4 puntu urte bakoitzeko, gehienez 20 puntu.
b) Prestakuntza ikastaroak, kirol eta jarduera fisiko egokituarekin zerikusia badute, 0,005 puntu ordu bakoitzeko, gehienez 10 puntu.

Jardueraren memoria
Eskaera eta kurrikuluarekin batera memoria bat aurkeztuko da, 10-12 urteko ez gaitasuna duten ikasleentzako ordu bateko musikoterapia saio bat azalduz, eta lortu nahi diren helburuak zehaztuz. Gehienez 4500 karaktere izango ditu. Gehienez 60 puntu.

1.go eranskina: Saio bat prestatzeko jarraitu daitezkeen pausuak.
Memoriaren defentsa
Gehienez 10 puntu.

Proben egutegia:
Kurrikulua, eskaera (2.eranskina) eta memoriaren aurkezpena, abuztuaren 5ean, 14:00 ordu arte. Enplegu bulegoan edo Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrean.
Euskara probaabuztuaren 9an, 09:00etatik aurrera Sakanako Mankomunitatean.
Memoriaren defentsa: abuztuaren 11ean, 09:00etatik aurrera Sakanako Mankomunitatean.
Lan poltsa lau urterako izango da.
Pertsona bati deitzen bazaio (telefonoz) eta ez da hitz egitea lortzen, 24 ordu itxoin eta oraindik ez bada komunikatzea lortu, zerrendako azken postuan kokatuko da.
Batenbatek lanpostua hartzen ez badu zerrendaren azkenean kokatuko da.

Salbuespenak:
Lan kontratua izatea momentu horretan
Behin behineko ezintasunean edo, amatasun edo adopzio bajan egotea.

Eskaera eta CVrekin batera, hautagaiek aurkeztu beharko dituzte bertan agertzen diren meritu guztiak egiaztazen dituzten dokumentuak.

SAKANAKO MANKOMUNITATEKO LEHENDAKARIA

Aitor Karasatorre Mugurutza


<< atzera