Sakanako Mankomunitatea


Zein bide daude Sakanako Mankomunitatearekin komunikatzeko?

Egoitza elektronikoa

Aurrez aurre

Correos posta zerbitzua

Zer behar duzu?
Ziurtagiri elektronikoa
eta Interneterako sarbidea
Zer behar duzu?
Identifikazio pertsonaleko agiria
(NAN-a edo baliokidea). Bete behar
den eskabidea hemen emango dizugu.
Zer behar duzu?
Gutun-azala, eta identifikazio
pertsonaleko agiria (NAN-a edo
baliokidea)Korreo ziurtatua bidali, dokumentazioa
gutun-azal ireki
batean sartuta.
Sartu Mankomunitateko Egoitza Elektronikoan Mank-eko bulegoen kokapena:
Uriz kalea 32.
31830 Lakuntza
Nafarroa
Helbidea:
Uriz kalea 32.
31830 Lakuntza
Nafarroa
.
Zein kasutan erabili daiteke helbide elektronikoa?
Entitate txikiko kexak eta gomendioak helarazteko,
informazioa eskatzeko… telefonoaren antzera.
Mankeko helbide elektronikoak
Mankeko telefonoak

 

Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera.
Erregistroko zuzendaritza / Idazkaritza
Sakana Mank – Komunikazio bideak. PDF interaktiboa