Noizbehinkako ur kontsumoa egiteko eskaera

Ur erabileraren deskribapena

Zertarako erabiliko duzue ura?
 Zisterna betetzeko Garbiketak Festetarako Beste arrazoi bat (Azaldu behean)

Azaldu erabilpenaren arrazoia

Kontsumoaren kokapen zehatza

Zehaztu zisterna bete behar baduzue hartu beharreko m³-ak

Fakturatzeko datuak

Titularraren izena (beharrezkoa)

Titularraren abizena (beharrezkoa)

Titularraren bigarren abizena (beharrezkoa)

Titularraren N.A.N./I.F.Z. zenbakia (beharrezkoa)

Titularraren telefonoa*

IBANa (24 digitu)*