Sakanako Mankomunitatea


Esparru juridikoa

17/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa.

14/2015 FORU LEGEA, apirilaren 10ekoa, Emakumeen kontrako Indarkeriari aurre egitekoa

3/2007, martxoak  22ko, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako lege organikoa

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero indarkeriaren aurkako babes osorako neurriei buruzkoa.

 

Agiri garrantzitsuak

“Genero berdintasuna Nafarroako toki erakundeetan. Udaletako berdintasun alorretako lana planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko ibilbidea. Nafarroako Berdintasun Institutua.

Emakumeen aurkako indarkeria,jarduteko eta koordinatzeko tokiko protokoloak prestatzeko gida.