Sakanako Mankomunitatea


Etxeen zaharberritzeak

Nafarroako Gobernuak, Etxebizitza eta Sustapena departamentuaren eskutik, laguntzak eskaintzen dizkio zaharberritze babestuak sustatzen dituztenei.

Araudia:

 • Irailaren 18ko 61/2013 Foru-Dekretua.
 • Abenduaren 21eko 22/2016 Foru-legea.

Helburua: Etxebizitza eta eraikinen zaharberritzea sustatzea.

Izapidea:

  1. Dokumentazioa aurkeztu.
  2. Behin-behineko kalifikazioa jaso.
  3. Lanak hasi.
  4. Behin-betiko kalifikazioa jaso.
  5. Diru-laguntzaren ebazpena jaso.

Babestu daitekeen obra mota:

– Eraikina: estaldura, fatxada egitura, ezkaratza-eskailerak, instalazioak… Barrerak ekiditeko: eskailerak, igogailuak…

– Etxebizitza: Bizigarritasun baldintzak lortzeko, instalazioak konpontzeko, isolamendua, kanpoko zurgintza lanak… komuneko konponketak, barruko zurgintza lanak…

Zaharberritzeetarako baldintzak:

 • Eraikinak 25 urte edo gehiago izan ditzan, baldin eta elbarritasun bat dela eta egin behar badira lanak. Beti ere, lanak egiten hasteko egon behar dira.

 • Erabat hustu gabe egin behar dira lanak, kapirio horizontalen %40 mantenduz baldintzatutakoak izan ezik (eraikin katalogatuak).

 • Zaharberritzea gauzatu ondoren, bizigarritasun baldintzak bete behar ditu etxebizitzak.

 • Aurrekontuak 2.000€ + BEZ baino gehiagokoa izan behar du.

Laguntzak:

a) BANAKAKOAK: Irabazien arabera, eraikinaren urte kopurua eta sustatzailearen adinaren araberakoa.

 • Diru-laguntza: % 45 bitartekoa.
 • Mailegua: Aurrekontu babesgarria – diru-laguntzaren zenbatekoa.

– Interesa: urteko hitzarmenaren araberakoa.

b) KOMUNITATEARI:

 • Igogailuetan %20 edo %45 artekoa.
 • Babes termikoaren hobekuntzen %40.

Laguntza eskatzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa (*Bakoitzaren bi kopia):

Behin-behineko kalifikazioa lortzeko

 • NANaren fotokopia.

 • Erregistroak luzaturiko eraikinaren jabetza adierazten duen Nota Sinplea.

 • Aurrekontua (neurketak eta prezioak).

 • Obra baimenaren eskaera ziurtagiria.

 • PFEZ aitorpenaren kopia.

Behin behineko kalifikazioa lortu beharra dago obrak hasi baino lehen.

Behin-betiko kalifikazioa lortzeko:

 • Fakturak.

 • Obra baimena.

 • Transferentzia bidezko ordainketa agiria.

 • Erroldatze agiria.

Tramitearen iraupena: 40 egun.

Bete beharreko inprimakiak:

 • Zinpeko aitorpena.

 • Behin-behineko kalifikazioa.

 • Obra bukaerako ziurtagiria.

Beharrezkoak diren inprimakiak lotura honetan.

Informazio osagarria lotura honetan.