Sakanako Mankomunitatea


Gardentasuna

Antolaketa eta araudia 

Ekonomiaren eta finantzen arloko gardentasuna

Kontratatzea

Plangintza eta parte-hartzea 

. Ematen diren zerbitzuak

· Geografia esparrua

· Antolaketa egitura

· Araudia

 

· Aurrekontuak

. Urteko kostuak eta kontu-ikuskaketak

· Ordainsariak eta bateragarritasun baimenak

· Hitzarmenak

· Dirulaguntzak

· Kontratuen laburpena

· Plangintza eta jarraipena

· Gogobetetze inkestak

· Parte hartzea

 

Aktak