Usamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario. Al hacer clic en cualquier enlace de este sitio web usted nos está dando su consentimiento para la instalación de las mismas en su navegador.
Más información

Kirol ekitaldi berriak

Sakanako kirol ekitaldi berriei dirulaguntza emateko deialdia

 1.- Lehenengoa: helburua

1.- Deialdi honen helburua Sakanako Taldeei kirol ekitaldi berrien sortze gastuetan laguntzea  da.

Oinarriok arautzen dituzten diru-laguntzak aurrekontu erabilgarriaren araberakoak izanen dira.

2.- Bigarrena: bete beharreko baldintzak

2.1.- Kirol ekitaldia antolatzen duen taldea Sakanakoa izatea eta Sakanan burutzea.

2.2.- Talde hauei, Sakanako Mankomunitateak, elkarlana eskatu ahal die bere jarduerak antolatzeko.

3.- Hirugarrena: aurkeztu beharreko dokumentazioa:

3.1. Eskaera orria guztiz betea.

3.2. Ekitaldi berriaren memoria euskeraren erabilera eta emakumeen partaidetza zehaztuz (antolaketan, parte hartzean, epaile postuetan…)

3.3.Taldearen IFKren fotokopia

4.- Laugarrena: Aurkeztutako eskabidean egindako okerrak zuzentzea: Balorazio batzordeak, eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioan okerrik dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten badu, bost egun emango zaizkio eskatzaileari akatsak zuzentzeko edo agiriak osatzeko. Epe hori igaro eta akatsa zuzendu edo agiriak osatu ez badira, eskatzaileak eskaeran atzera egin duela ulertuko da.

5.- Bostagarrena: Balorazio batzordea:

Kirol Zerbitzuko teknikariek aztertu eta baloratuko dituzte aurkeztutako eskabideak.

6.- Seigarrena: Eskaerak aurkezteko lekua: dokumentazioa Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrean aurkeztu behar dira:

Sakanako Mankomunitatea

Kirol Zerbitzua

Uriz 32

31830 Lakuntza

Telefonoa: 948 464866

E-posta: kirolak@sakana-mank.eus

7.- Zazpigarrena: Eskabideak aurkezteko epea:

2020ko abenduaren 11an amaituko da.

8.- Zortzigarrena: Diru- laguntzaren jakinarazpena:

Sakanako Mankomunitateko lehendakariak dagokion ebazpena egin eta jakinaraziko du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluak eta argitaratutako hurrengoekin bat 2021ko urtarrilaren 31a baino lehen, jasotzailearen zerrenda eta zenbatekoak adieraziz; onartu gabekorik baleude, berauen berri ere bertan emango da zergatiekin batera.

9.- Bederatzigarrena: : Bateragarritasuna:

Deialdi honetako diru- laguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuk helburu berberaz emandakoekin, betiere gain- finantzaketarik gertatzen ez bada. Beste dirulaguntza bat jasotzen bada, honen zehaztapena egin beharko da.

10.- Hamargarrena: Datuen babesa:

Sakanako Mankomunitateak, datuen tratamenduaren erantzule bezala, zure datu pertsonalak prozedura honetan aurreikusitako helburuetarako erabiliko direla jakinarazten dizu, zure onarpenean oinarrituta. Datu hauek ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko betebeharra salbu. Datuak gordeko dira helburuak betetzeko beharrezko epean, eta helburu horietatik ondorioztatu daitezkeen gainerako ekintzak  burutzeko (erantzukizunak determinatzeko adibidez). Datuak Europar Batasuneko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan xedatutakoarekin bat tratatuko dira. Halaber, jakitera ematen dizugu baduzula datu horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko eskubidea. Halako eskubidea gauzatzeko, Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrera jo behar duzu (Uriz 32- 31830 Lakuntza). Zure eskaera aintzat hartua ez bada, Datuen Babeseko Espainiar Agentziaren aurrean erreklamazioa aurkez dezakezu.

11.- Hamaikagarrena: Errekurtsoak.

Deialdi honen, oinarri hauen eta horiek betearazteko har daitezkeen administrazio ebazpenen aurka, ondoko errekurtsoak aurkezten ahalko dira:

  • Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio egintzaren egile den organoari zuzendua. Errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, argitara eman eta biharamunetik aitzina hilabeteko epean.
  • Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta hortik aitzina.

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioekiko auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina kontatuko da.

 

Eskaera orria 2021