Usamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia como usuario. Al hacer clic en cualquier enlace de este sitio web usted nos está dando su consentimiento para la instalación de las mismas en su navegador.
Más información

Pilota, txirrindularitza eta herri kirolak

SAKANAKO TXIRRINDULARITZA, PILOTA ETA HERRI KIROL ESKOLEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA. 2022. URTEA

 

1.- Lehenengoa: Helburua:

1.- Deialdi honen helburua Sakanako Pilota, Txirrindularitza eta herri kirol eskolek dauzkaten gastuetan laguntzea da. Horretarako Sakanako Mankomunitateak kirol aurrekontutik honako partida hauek erabiliko ditu:
Txirrindularitza eskolak 1800€
Pilota eskolak 2400€
Herri kirol eskolak 1300€
Emakumeen pilota eskolak 1500€
GUZTIRA 7000€

Oinarriok arautzen dituzten diru-laguntzak aurrekontu erabilgarriaren araberakoak izanen dira.

1.2.- Deialdi hau Sakanako kirol elkarteek dauzkaten gastuetan laguntzera mugatuko da.

2.- Bigarrena: Bete beharreko baldintzak:

2.1.- Kirol elkartea Sakanakoa izatea.

2.2.- Kadete mailarako kirolariak parte hartzea jarduera horretan, Izen abizenak, herria eta kategoria (kadeteak barne). Salbuespena: Emakumeen pilotari dagokionez maila guztietako pilotariak adieraziko dira.

2.3.- Kirol elkartea txirrindularitza, pilota edo herri kiroletakoa izatea.

2.4. Emakumeen partaidetza kontuan izango da.

3.- Hirugarrena: Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

3.1. Eskaera orria guztiz betea.

3.2. Taldearen partaideak kadeteraino (barne). Emakumeen eskolan maila guztiak.

3.3. Monitoreen izenak eta entrenamendu egutegiak eta ordutegiak.

3.4. Balantze ekonomikoa: gastuak eta sarrerak. Zerrendatu. Mankomunitateak aukera izango du fakturak eskatzeko edozein kasutan.

3.5. Euskara

Monitoreak euskaldunak izatean.
Euskararen erabilpena entrenamenduetan.
Euskararen erabilpena karteletan, eta zabaltzen diren bestelako dokumentazioetan (adibideak gaineratu behar dira).

3.6. Begiraleek egindako trebakuntza ikastaroaren ziurtagiria (zehaztu formakuntza)

3.7. Txapelketetako gastuak (bakarrik pilota)

3.8. Emakumeen presentzia taldean

Zehaztu kirolari neska eta mutilen zerrenda

Zehaztu monitore edo entrenatzaile neska eta mutilen zerrenda Zehaztu juntakide neska eta mutilen zerrenda

*Hauetariko daturen bat falta bada, puntu hori ez da kontuan hartua izango diru- laguntza emateko.

4.- Laugarrena: Aurkeztutako eskabidean egindako okerrak zuzentzea:

Balorazio batzordeak, eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioan okerrik dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten badu, bost egun emango zaizkio eskatzaileari akatsak zuzentzeko edo agiriak osatzeko. Epe hori igaro eta akatsa zuzendu edo agiriak osatu ez badira, eskatzaileak eskaeran atzera egin duela ulertuko da.

5.- Bostgarrena: Diru-laguntzak emateko erabiliko den baremoa honako hau izanen da:

5.1.%25 talde guztien artean berdin.

5.2. %20 partaideak: partaide kopurua.

5.3. %10 begiraleak: begiraleak daukaten kostua. (Pilotan %5)

5.4. %10 euskara: euskararen erabilpena kirol elkartearen funtzionamenduan eta saioetan.

5.5. %10 materiala: materialean izan diren gastuak

5.6. %10 monitoreak egindako trebakuntza ikastaroak

5.7. BAKARRIK PILOTAN; % 5 txapelketeta antolaketa gastuak (publizitatea, materiala, sariak,…). 5.8. %15 Emakumeen presentzia taldean

6.- Seigarrena: Balorazio batzordea:

Kirol zerbitzuko teknikariek aztertu eta baloratuko dituzte aurkeztutako eskabideak.

7.- Zazpigarrena: Eskaerak aurkezteko lekua:

Dokumentazioa Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrean aurkeztu behar dira:

Sakanako Mankomunitatea

Kirol Zerbitzua

Uriz 32

31830 Lakuntza

Telefonoa: 948 464867

E-posta: erregistroa@sakana-mank.eus

8.- Zortzigarrena: Eskabideak aurkezteko epea:

2022ko abenduaren 12an amaituko da.

9.- Bederatzigarrena: Diru- laguntzaren jakinarazpena:

akanako Mankomunitateko lehendakariak dagokion ebazpena egin eta jakinaraziko du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluak eta argitaratutako hurrengoekin bat 2023ko urtarrilaren 31a baino lehen, jasotzailearen zerrenda eta zenbatekoak adieraziz; onartu gabekorik baleude, berauen berri ere bertan emango da zergatiekin batera.

10.- Hamargarrena: Bateragarritasuna:

Deialdi honetako diru- laguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuk helburu berberaz emandakoekin, betiere gain- finantzaketarik gertatzen ez bada.

11.- Hamaikagarrena: Datuen babesa:

Tratamenduaren arduraduna: Sakanako Mankomunitatea.

Xedea: Kirol Zerbitzuak hiritarrei eskainitako zerbitzuen kudeaketa eta, eskatuz gero, zerbitzuak antolatutako ekimenak eta informazioaren bidalketa.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko edota ezabatzeko eskubidea duzu, baita bestelako eskubideak ere, Mankomunitatearen bulegoetara edo info@sakana-mank.eus helbidera joz.

Informazio gehiago: Pribatutasun Politika www.sakana-mank.eus helbidean.

Besteren datuak:
Tramitazioan, hura burutzen ari den pertsonaren aparteko norbaiten datu pertsonalak sartu beharko balira, egin aurretik hirugarren pertsona horri aurreko paragrafoan bildutakoaren berri eman beharko zaio, eta haren berariazko baimena eskatu, hala beharko balitz.

12.- Hamabigarrena: Errekurtsoak:

Deialdi honen, oinarri hauen eta horiek betearazteko har daitezkeen administrazio ebazpenen aurka, ondoko errekurtsoak aurkezten ahalko dira:

  • Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio egintzaren egile den organoari zuzendua. Errekurritzen den egintza jakinarazi edo, bestela, argitara eman eta biharamunetik aitzina hilabeteko epean.
  • Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta hortik aitzina.
  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioekiko auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina kontatuko da.